Verkoopvoorbereiding nieuwbouwproject

In de verkoopvoorbereiding van uw nieuwbouwproject zorgt de kopers begeleiding dat alle stukken van uw project gereed zijn om de verkoop te starten. Dit zijn de stukken die uiteindelijk voor de koper van belang zijn en onderdeel uitmaken van de contractstukken: de (koop-)/aannemingsovereenkomst, de garantiebepalingen Woningborg of SWK, de verkooptekeningen, de technische omschrijving, de procedure meer- en minderwerk en de kopers keuzelijst met extra opties).

Kopers begeleiding 1.0

Bij de standaard kopers begeleiding verzamelt esbopro de benodigde stukken in de verkoopmappen, al dan niet gespecificeerd op bouwnummer.

Kopers begeleiding 2.0

Bij de klantgerichte kopers begeleiding neemt esbopro de regie over dit proces op zich door de verantwoordelijke partijen aan te sturen en het proces te bewaken. De projectontwikkelaar wordt hierdoor ontlast. Daarnaast kijkt esbopro mee bij het maken van de verkoopbrochure.

VERKOOP TEKENINGEN

Een onderdeel van de contractstukken zijn de verkooptekeningen van de woning. Esbopro kijkt mee bij de totstandkoming van de stukken, controleert ze op juistheid, volledigheid, inhoud en begrijpelijkheid voor de koper. Ook het uitwerken van meerwerk opties door de architect begeleidt Esbopro.

Kopers begeleiding 1.0

Bij de standaard kopers begeleiding controleert Esbopro de verkooptekeningen op dejuistheid van de inhoud en de afstemming met de technische omschrijving. Bovendien signaleert hij de aanwezigheid van de optietekeningen en controleert of deze compleet zijn.

Kopers begeleiding 2.0

Bij de klantgerichte kopers begeleiding coördineert de verkoop- en optietekeningen en stuurt hij de architect aan.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De technische omschrijving geeft de specificaties van de nieuwbouwwoningen aan. Hierin staan de gebruikte materialen en het gekozen afwerkniveau van de woning. De kunst is om het document leesbaar te maken voor uw kopers.

Kopers begeleiding 1.0

Bij de standaard kopers begeleiding beoordeelt esbopro de technische omschrijving op compleetheid en leesbaarheid voor de koper. Eventuele tegenstrijdigheden worden gecorrigeerd.

Kopers begeleiding 2.0

Bij de klantgerichte kopers begeleiding maakt esbopro de technische omschrijving en zorgt voor een duidelijk leesbaar document voor de koper. Ook vertaalt hij het gestelde afwerkniveau in de technische omschrijving.

PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK

Bij de procedure meer- en minderwerk worden de spelregels rond de uitvoering ervan uitgelegd aan de koper. Ook afspraken over showroombezoek en retourprijzen voor sanitair en tegelwerk worden toegelicht.

Kopers begeleiding 1.0

Bij de standaard kopers begeleiding past esbopro de procedure meer- en minderwerk aan op het project en voegt deze toe aan de verkoopmap.

Kopers begeleiding 2.0

Bij de klantgerichte kopers begeleiding geeft esbopro verbetervoorstellen op het gebied van klantgerichtheid aan en implementeert hij de uitkomsten in het document.

KOPERS KEUZELIJST

De kopers keuzelijst geeft de koper de mogelijkheid zijn woning met, door de bouwer en ontwikkelaar bedachte, opties uit te breiden. De keuzelijst bestaat uit een aantal onderdelen: bouwkundige opties, elektra, CV, loodgieter en sanitair, tegelwerk en keuken. In alle onderdelen verwerkt u een aantal standaard opties, zoals extra wandcontactdozen of een buitenkraan. Daarnaast kunt u een standaard lijst met opties opstellen die product specifiek zijn: een uit- en/of aanbouw, een dakkapel of dakraam of een zolderindeling.

Kopers begeleiding 1.0

Bij de standaard kopers begeleiding stelt esbopro een standaard keuzelijst samen. De definitieve versie en verkoopprijs liggen bij de opdrachtgever.

Kopers begeleiding 2.0

Bij de klantgerichte kopers begeleiding stelt esbopro de totale meer- en minderwerklijst op en bepaalt de kost- en verkoopprijs. esbopro adviseert over diverse keuzeopties, afhankelijk van het woningtype.

SHOWROOM STELLEN

Kopers maken keuzes ten aanzien van sanitair, tegels en de keuken. Het doel van de kopers begeleiding is om het traject vanaf het showroombezoek tot aan de opdracht zo goed mogelijk te stroomlijnen.

Showrooms hebben een ingewikkeld proces. Wat is je standaard sanitair? Wat voor tegel zit er standaard in de woning? Hoe gaan we om met verrekenen? En wat krijgt de klant terug bij het kiezen voor een casco oplevering? Uitgaan van de kostprijs en goede afspraken over de mogelijkheden voor de koper zijn in het stroomlijnen van dit proces uitgangspunt.

Kopers begeleiding 1.0

Bij de standaard kopers begeleiding maakt esbopro afspraken met de showroom. Bovendien kijkt hij naar de technische uitgangspunten en de (on)mogelijkheden.

Kopers begeleiding 2.0

Bij de klantgerichte kopers begeleiding gaat esbopro verder. Esbopro doet voorstellen rond flexibiliteit in de badkamer en creëert, indien wenselijk, een aantal badkamerindelingen.